Historie

November 1971, een twintigtal enthousiaste motorrijders richten een club op.
Tijdens een van de eerste bijeenkomsten in café Potgieser moest er een naam worden bedacht voor de club.
Vele namen passeerden de revue zoals Gaspiepe, Blériezers en wat al niet meer.
Uiteindelijk werd met volle instemming van de 20 aanwezigen gekozen voor "De Gasschoeve", bedacht door Johannes Hakkers.

Om het een en ander een officieel karakter te geven ging het toenmalig bestuur op 11 november van dat jaar naar notaris Boot om een akte te latenopstellen en te laten passeren. Tevens liet de jonge club zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en hiermee was motorclub "De Gasschoeve" een feit.